Tìm kiếm

Nghệ An chìm trong mưa lũ (18/08/2018)

Update: 19 August 2018 The night of 17 and all day of 18 August 2018, heavy rain caused severe flood in several districts of Nghe An provi...

Update: 19 August 2018

The night of 17 and all day of 18 August 2018, heavy rain caused severe flood in several districts of Nghe An province.

Analysis from satellite (Sentinel-1) on 18 Aug 2018 helps create a quick map which shows flooding areas across the province. A cross-table of flood-area can be downloaded here.Trong đêm 17 và ngày 18 tháng 8 năm 2018, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều huyện thuộc tỉnh Nghệ An.Các phân tích từ ảnh vệ tinh (Sentinel-1) thu nhận ngày 18/8/2018 đã giúp xây dựng một bản đồ đánh giá nhanh về tình hình ngập lụt trên toàn tỉnh. Bảng dữ liệu tính toán diện tích ngập lụt trong trận lụt vừa qua có thể được tải về tại đây.


Xem thêm

0 Comments