Tìm kiếm

Bui River overflown and the flooding in Chuong My district, Hanoi

Update: 06 August 2018 A large amount of water flown from upstream which caused servere flood in Chuong My and its neighboring districts o...

Update: 06 August 2018

A large amount of water flown from upstream which caused servere flood in Chuong My and its neighboring districts of Hanoi for a week, since 24 July 2018. Observations from satellite data (Sentinel-1) on 24 July 2018 show a large area underwater. In October 2017, Chuong My district had once suffered from another flood for a week and it occured in a more servere level this year.  A cross-table of flood-area can be downloaded here.

The latest observation on 06 August 2018 has shown a large area still under water. This 10-day innundated period would cause serious issues on diseases, harvest and property loss to residents in the flooding areas.
Một lượng lớn nước đổ về từ thượng nguồn tạo nên trận lụt lịch sử tại Chương Mỹ và các huyện lân cận thuộc khu vực thành phố Hà Nội từ ngày 24/7/2018, kéo dài cả tuần chưa rút. Các ghi nhận từ ảnh vệ tinh (Sentinel-1) cho thấy một phần diện tích lớn của Chương Mỹ bị ngập dưới nước. Trước đó, huyện này đã trải qua một trận lụt không kém phần khốc liệt vào tháng 10/2017. Bảng dữ liệu tính toạn diện tích ngập lụt trong trận lụt vừa qua có thể được tải về tại đây.Các quan sát mới nhất vào ngày 06/08/2018 đã cho thấy còn rất nhiều khu vực rộng lớn chìm sâu trong nước. Giai đoạn 10 ngày ngập sâu như vậy chắc chắn sẽ kéo theo nhiều vấn đề quan ngại như bệnh tật, thiệt hại về mùa màng và tài sản cho người dân ở những vùng bị ngập nước.


Xem thêm

0 Comments