Tìm kiếm

Trong thập kỷ qua, các công nghệ định vị không gian đã thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp cũng như tiến hành phục vụ nhiều kh...

Hiện tại, rất nhiều chỉ số quang phổ có thể tính toán được từ dữ liệu vệ tinh như chỉ số khác biệt thực vật, chỉ số nước, tuyết, đất, lửa, đ...

Ứng dụng viễn thám xoay quanh các lĩnh vực khác nhau như quản lý thiên tai, nghiên cứu khí hậu, phân tích kinh tế, xã hội, địa chất, thiên v...

Tổng cục Hải Quan phát hành các bản tin hàng tháng trên trang Thống kê Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo đườn...

Tổng cục Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công bố hàng năm về thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra....

Một WebGIS được coi là nền tảng (Platform) sẽ được hiểu là một hệ thống WebGIS hoạt động giống như hạt nhân của các trang web bản đồ trực tu...

③   Về tính năng kỹ thuật ⮊  ArcGIS Online ArcGIS Online được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ đa hệ điều hành. Được xây dựng bởi công ty hàn...

  ⑦   Quy mô ứng dụng ⮊  ArcGIS Online ArcGIS Online phù hợp cho các tổ chức lớn hoặc quy mô chính phủ. Nếu như bạn có ngân sách lớn và muốn...

Các chuyên gia GIS thường quan tâm đến dữ liệu đường có cấu trúc topology (hay còn gọi là geometric networks) hơn là những đường nét thông t...