Tìm kiếm

Tổng cục Hải Quan phát hành các bản tin hàng tháng trên trang Thống kê Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo đườn...

Tổng cục Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công bố hàng năm về thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra....

Một WebGIS được coi là nền tảng (Platform) sẽ được hiểu là một hệ thống WebGIS hoạt động giống như hạt nhân của các trang web bản đồ trực tu...

③   Về tính năng kỹ thuật ⮊  ArcGIS Online ArcGIS Online được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ đa hệ điều hành. Được xây dựng bởi công ty hàn...

  ⑦   Quy mô ứng dụng ⮊  ArcGIS Online ArcGIS Online phù hợp cho các tổ chức lớn hoặc quy mô chính phủ. Nếu như bạn có ngân sách lớn và muốn...

Các chuyên gia GIS thường quan tâm đến dữ liệu đường có cấu trúc topology (hay còn gọi là geometric networks) hơn là những đường nét thông t...

More than eight million metric tons of plastic are dumped into our oceans every year, and 90 percent of global marine plastic p...

Bản đồ lớp phủ độ phân giải 100 m toàn cầu đầu tiên năm 2015 - được phát hành chỉ hơn một năm trước - tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng nghì...

Nguồn dữ liệu về 5,554 mobile data plans của 228 quốc gia và vùng lãnh thổ được thu thập và phân tích bởi Cable.co.uk từ 03/02/2020 đến 25/...