• FB

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Cơ sở dữ liệu đê và cầu đường bộ

Database of dike and bridge

Cơ sở dữ liệu đê và cầu đường bộ thể hiện các tuyến đê trọng yếu cũng như các cây cầu đường bộ chính trải dài từ Bắc tới Nam trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

The database of dike and bridge represents all major dike systems as well as main bridges from North to South across the country of Vietnam.
- Hệ thống đê bao gồm đê biển, đê sông và đê dự phòng.
The dike system includes ocean, river and supplementary dikes.

- Hệ thống cầu bao gồm 5000 cây cầu lớn nhỏ.
The bridge system includes 5000 major and small bridges.


0 Comments:

Đăng nhận xét

Contact

Gửi tin nhắn


Adress/Địa chỉ

61 Hang Chuoi, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
61 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phone number

+(84) 97 892 9822

Email

dphuong@gmail.com