• FB

About me

Giới thiệu về bản thân


A bit about me - Vài dòng ngắn gọn

I'm a cartographer, a GIS man and a Remote Sensing guy who loves data analysis and software programming. I'm working in the office, at home and outdoor. Please contact me for a new partnership.

Tôi là một chuyên gia về bản đồ, GIS và viễn thám. Tôi yêu thích phân tích số liệu và lập trình máy tính. Tôi làm việc tại văn phòng của mình, tại nhà và ngoài thực địa. Hãy liên hệ với tôi để xây dựng một mối quan hệ mới.

Profile - Hồ sơ

Do Minh Phuong

Personal info - Thông tin cá nhân

DO MINH PHUONG

Thông tin cá nhân:

Birthday: 29 Sep. 1972
Phone number: +(84) 97 892 9822
Website: www.p-gis.com
E-mail: dphuong@gmail.com

RESUME

Thông tin nghề nghiệp


Employment
Công tác

 • 2008-future

  Snr. Researcher @ NIAPP Nghiên cứu viên chính @ NIAPP

  Implement researches and projects on crop monitoring (rice, coffee), weather forecast, drought warning, climate change, land use change, landslide zoning, forest fire warning and aquaculture management.
  Tiến hành nghiên cứu và thực hiện dự án về theo dõi cây trồng (lúa, cà phê), dự báo thời tiết, dự báo hạn hán, biến đổi khí hậu, thay đổi hiện trạng sử dụng đất, cảnh báo sạt lở đất, cảnh báo cháy rừng và quản lý hệ thống nuôi trồng thủy sản.
 • 2000-2007

  Asian Institute of Technology Học viện Công nghệ châu Á

  Conducted MSc and PhD studies on remote sensing and GIS. Participated into lab assistant and network administration force.
  Theo học chương trình MSc và PhD về viễn thám và GIS. Tham gia trợ giảng và quản trị hệ thống thông tin của trường.
 • 1995-2000

  Researcher @ NIAPP Nghiên cứu viên @ NIAPP

  Joined projects and studies on mountainous agricultural systems, land use mapping and land use change, climate change impact assessment, GIS data analysis and modeling.
  Tham gia các dự án và nghiên cứu về hệ thống nông nghiệp miền núi, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và phân tích mô hình bằng GIS.

Education
Đào tạo

 • 2000-2007

  Asian Institute of Technology MSc and PhD Candidate

  Studied remote sensing and GIS for natural resources management. Conducted researches on satellite image texture analysis, tree recognition and forest type recognition.
  Theo học viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Tiến hành các nghiên cứu về nhận dạng cấu trúc đối tượng trên ảnh vệ tinh, nhận dạng cây trồng và nhận dạng loại rừng.
 • 1991-1995

  University of Foreign Language Đại học Ngoại ngữ

  Studied english as a foreign language for foreigners. Took Russian as the second foreign language.
  Theo học chương trình đại học môn tiếng Anh theo dạng ngoại ngữ cho người nước ngoài. Học tiếng Nga như ngoại ngữ thứ hai của khóa học.
 • 1989-1994

  Hanoi Mining and Geology University ĐH Mỏ Địa Chất

  Studied cartography and geodesy at Hanoi University of Mining and Geology. Took other courses such as remote sensing, computer programming, geology, physics, mathematics, statistics and map publishing.
  Theo học chuyên ngành bản đồ, trắc địa tại trường Đại học Mỏ Địa Chất. Tham gia các khóa học về viễn thám, lập trình máy tính, địa chất, vật lý, toán, thống kê và công nghệ xuất bản bản đồ.

Skills & Things about me - Khả năng và sở thích

4♥
photographer - chụp ảnh
5♥
Database - Cơ sở dữ liệu
5♥
RS-GIS - Viễn thám GIS
4♥
Agriculture - Ứng dụng nông nghiệp
4♥
Weather Info - Thời tiết

Portfolio

Những dự án gần đây


Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Top 10 hurry-up communes in Ninh Binh province

Non-stop rainny days have caused serious flooding across several regions in northern Vietnam, especially basins of Da river (Black river) and Hong river (Red river).

Nho Quan and Gia Vien districts are two worse cases of Ninh Binh province with 2,500 ha of agriculture and settlement land submerged under deep water for almost 10 days.

Since 25 July 2018, households in Lac Van, Gia Thuy, Thuong Hoa and many other communes of Nho Quan and Gia Vien districts have been affected by deep and dirty water.

Click to download statistical table

Top 10 communes with largest flooding area in Ninh Binh province are listed below:

Flooded (ha) Comname_VN Disname_VN
301
X. Lạc Vân
H. Nho Quan
233
X. Gia Thủy
H. Nho Quan
181
X. Thượng Hòa
H. Nho Quan
176
X. Đức Long
H. Nho Quan
170
X. Xích Thổ
H. Nho Quan
169
X. Gia Hưng
H. Gia Viễn
129
X. Gia Tường
H. Nho Quan
126
X. Gia Lâm
H. Nho Quan
101
X. Gia Sơn
H. Nho Quan
80
X. Gia Thịnh
H. Gia Viễn

This data is generated from analyses of Sentinel-1A satellite imagery by Remote Sensing and GIS Center, a division under NIAPP.


Các trận mưa liên tiếp trong nhiều ngày kéo theo hậu quả khủng khiếp tại nhiều khu vực trên toàn miền Bắc Việt Nam, đặc biệt khu vực hạ lưu sông Hồng và sông Đà.

Hai huyện Nho Quan và Gia Viễn thuộc tỉnh Ninh Bình nằm trong nhóm những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh với khoảng 2,500 ha đất ở và đất nông nghiệp chìm sâu trong nước suốt khoảng 10 ngày.

Suốt từ 25/7/2018, các hộ gia đình ở những xã Lạc Vân, Gia Thủy, Thượng Hòa, và nhiều xã lân cận bị chìm sâu trong nước bẩn.

Nhấn vào đây để tải bảng số liệu thống kê

Dưới đây là danh sách 10 xã có diện tích bị ngập lụt nặng nề nhất tại Ninh Bình:

Flooded (ha)Comname_VNDisname_VN
301
X. Lạc Vân
H. Nho Quan
233
X. Gia Thủy
H. Nho Quan
181
X. Thượng Hòa
H. Nho Quan
176
X. Đức Long
H. Nho Quan
170
X. Xích Thổ
H. Nho Quan
169
X. Gia Hưng
H. Gia Viễn
129
X. Gia Tường
H. Nho Quan
126
X. Gia Lâm
H. Nho Quan
101
X. Gia Sơn
H. Nho Quan
80
X. Gia Thịnh
H. Gia Viễn

Các số liệu ngập lụt này được phân tích từ tư liệu ảnh vệ tinh Sentinel-1A bởi Trung tâm Viễn thám và GIS, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, ngày 25/7/2018.Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Bui River overflown and the flooding in Chuong My district, Hanoi

A large amount of water flown from upstream which caused servere flood in Chuong My and its neighboring districts of Hanoi for a week, since 24 July 2018. Observations from satellite data (Sentinel-1) on 24 July 2018 show a large area underwater. In October 2017, Chuong My district had once suffered from another flood for a week and it occured in a more servere level this year.  A cross-table of flood-area can be download here.
Một lượng lớn nước đổ về từ thượng nguồn tạo nên trận lụt lịch sử tại Chương Mỹ và các huyện lân cận thuộc khu vực thành phố Hà Nội từ ngày 24/7/2018, kéo dài cả tuần chưa rút. Các ghi nhận từ ảnh vệ tinh (Sentinel-1) cho thấy một phần diện tích lớn của Chương Mỹ bị ngập dưới nước. Trước đó, huyện này đã trải qua một trận lụt không kém phần khốc liệt vào tháng 10/2017. Bảng dữ liệu tính toạn diện tích ngập lụt trong trận lụt vừa qua có thể được tải về tại đây.


Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Flood Innundation in An Giang and Dong Thap (25 July 2018)

A quick analysis of flood innundation in rice area of An Giang and Dong Thap provinces, Mekong River region, Vietnam, after a large amount of water flowing from Mekong's upstream on 24 July 2018. Statistical table can be download here.
Kết quả phân tích tình hình ngập úng trên diện tích gieo trồng lúa tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp sau khi một lượng lớn nước tràn xuống từ thượng nguồn sông Mêkong ngày 24/7/2018. Bảng số liệu phân tích có thể được tải về tại đây.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

RIICE Project

Remote sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging economies (RIICE) is a public-private partnership aiming to reduce the vulnerability of rice smallholder farmers in low-income countries in Asia. The parties make use of remote sensing technologies to map and observe rice growth in selected regions in Asia (Cambodia, India, Thailand and Vietnam). Such information helps governments to make the necessary provision to meet potential food shortages given that rice is the most important crop for most Asian countries.

RIICE Vietnam presents results of rice monitoring in Vietnam. Managed by National Institute of Agricultural Planning and Projection (NIAPP), the second phase of RIICE focuses on 8 provinces in the Red River delta (Ha Noi, Ha Nam, Hai Phong, Thai Binh, Nam Dinh, Hung Yen, Hai Duong, Bac Ninh), and two to other provinces in the Mekong River delta (An Giang and Dong Thap).

RIICE Vietnam is a consortium between NIAPP, IRRI, Sarmap and Can Tho University (CTU). In this phase, RIICE is working on:

- Rice cultivation area by season at district and commune levels;
- Yield forecast and product estimation at district and commune levels;
- Damage by disease or disaster (by flood and drought).

Utilizing cutting-edged technologies of radar satellite image processing, RIICE provides timely information on rice production to policy makers and farmers. A key option at hands for governments is to establish agricultural insurance solutions to protect rice small-holder farmers. In the same way, the risks involved in agricultural lending by banks to rice small-holder farmers can be reduced through insurance that protects the farm loans against default risks due to yield losses and thus trigger more investments in agricultural production.

My responsibility in RIICE project: Technical lead
▫ Rice area monitoring with radar satellite imagery: Red river and Mekong river regions
▫ Rice yield forecast with Oryza model
▫ Field survey lead
▫ Report and database management
▫ WebGIS developer and Bulletin writer

RIICE website can be accessed via: http://www.riicevn.orgDự án Hệ thống Thông tin Viễn thám và Bảo hiểm cây trồng Tại các nền kinh tế mới nổi (RIICE) là một dự án theo mô hình quan hệ đối tác công-tư nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của nông dân trồng lúa ở các nước thu nhập thấp ở châu Á. Các bên sử dụng các công nghệ viễn thám để lập bản đồ và quan sát quá trình sản xuất lúa ở một số khu vực châu Á (Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam). Những thông tin này giúp các chính phủ thực hiện các điều khoản cần thiết để đáp ứng tình trạng thiếu lương thực tiềm năng vì gạo là cây trồng quan trọng nhất đối với hầu hết các nước châu Á.

RIICE Việt Nam thực hiện giám sát tình hình sản xuất lúa gạo ở Việt Nam. Được quản lý bởi Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP), giai đoạn II của RIICE tập trung vào 8 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh), và hai tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long (An Giang và Đồng Tháp).

RIICE Việt Nam là một dự án liên kết giữa NIAPP, IRRI (Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế), Sarmap (công ty phần mềm Thụy Sỹ) và Đại học Cần Thơ (CTU). Trong giai đoạn này, RIICE tiến hành một số công việc chính, bao gồm giám sát:

- Diện tích canh tác lúa theo mùa ở cấp huyện và cấp xã;
- Dự báo năng suất và ước tính sản lượng lúa ở cấp huyện và xã;
- Thiệt hại do sâu bệnh hoặc thiên tai (do lũ lụt và hạn hán).

Bằng phương áp ứng dụng công nghệ xử lý ảnh vệ tinh radar, RIICE cung cấp thông tin kịp thời về sản xuất lúa gạo cho các nhà hoạch định chính sách và người dân trồng lúa. Một lựa chọn quan trọng mang đến cho các cơ quan chính phủ là hỗ trợ thiết kế các giải pháp bảo hiểm nông nghiệp để bảo vệ những hộ nông dân trồng lúa. Tương tự như vậy, các rủi ro liên quan đến việc cho vay vốn sản xuất nông nghiệp của các ngân hàng đối với hộ nông dân trồng lúa nhỏ có thể được giảm thiểu thông qua bảo hiểm để bảo vệ các khoản vay giúp trang trại chống lại rủi ro từ tổn thất năng suất và từ đó kích thích đầu tư nhiều hơn cho sản xuất nông nghiệp.

Trách nhiệm của tôi trong dự án RIICE: Giám đốc kỹ thuật

▫ Giám sát diện tích lúa với tư liệu ảnh vệ tinh radar: khu vực đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
▫ Dự báo sản lượng lúa gạo với mô hình Oryza
▫ Thiết kế và giám sát tình hình sản xuất tại thực địa
▫ Lập báo cáo và quản lý cơ sở dữ liệu
▫ Phát triển hệ thống WebGIS và biên tập các bản tin theo dõi lúa

Trang web của dự án RIICE có thể được truy cập qua địa chỉ: http://www.riicevn.org


GREENcoffee Project

Project purpose: Implementation of a financially sustainable information service that supports 100.000 coffee farmers to increase their production, income, food security and reduces the inputs of water, fertilizer and pesticides. The service will eventually be owned and hosted by the company ERIPT with support from the public-private Dutch and Vietnamese partners. The services can easily be extended for other types of crops and/or implemented to other regions in Vietnam.

Number and type of food producers (target user group) to be reached in 3rd project year: At least 100.000 coffee farmers in the Central Highlands of Vietnam.

Main information need of the target user group coffee farmers:

- Coffee farmers in the Central Highlands rely on the national media, mainly television, for very general information which they found insufficient for good crop planning.
- Around 30% of the coffee farmers do receive some form of extension assistance on more efficient irrigation practices and fertilizer/ pesticide use. The survey in Dak Lak province, showed that coffee smallholders applied 1,050 litres per tree per irrigation, and irrigated 3.8 times during the dry season, on average. These irrigation inputs are substantially higher than the recommended irrigation input of 400 and 650 litres per tree in two to four dry season irrigations.
- There is a need for more specific information on weather, rain and humidity forecasts, daily coffee prices and price forecast, farming techniques, extreme weather conditions, pests and diseases.
- Farmers also expressed their willingness and constraints to use SMS services for the
above information.

My contribution to the project:

▫ Daily weather information service provider
▫ Drought warning
▫ Coffee area monitoring with remotely sensed data
▫ GIS database management.

The project website can be access via: http://thongtincaphe.vn
Mobile App for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.monkey.iccoMục tiêu dự án: Vận hành hệ thống dịch vụ thông tin theo hướng bền vững về mặt tài chính nhằm hỗ trợ cho 100.000 nông dân trồng cà phê trong việc tăng năng suất, sản lượng, tăng thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực, tối ưu sử dụng nguồn nước, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu. Dự án sau khi hoàn thành sẽ được chuyển giao lại cho Viện Kinh tế Bưu điện (ERIPT) với sự hỗ trợ từ các đối tác tư nhân phía Hà Lan và các đối tác thuộc khối nhà nước của Việt Nam. Các dịch vụ triển khai trong dự án sẽ được mở rộng hơn cho nhiều loại hình cây trồng khác cũng như áp dụng ở nhiều khu vực khác nhau trong nước.

Vài nét về đối tượng thụ hưởng:

- Nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên phụ thuộc nhiều vào các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình để lấy thông tin phục vụ canh tác cà phê. Họ thấy rằng các thông tin này còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được các yêu cầu vê thông tin phục vụ trồng và tiêu thụ sản phẩm cà phê.
- Khoảng 30% nông dân trồng cà phê nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài về các vấn đề nước tưới, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu. Dữ liệu điều tra khả thi của GREENcoffee tại tỉnh Đăk Lăk cho thấy các hộ nông dân cá thể sử dụng 1.050 lít nước mỗi vụ cho một cây trồng, phun làm 3.8 đợt vào mùa khô. Các số liệu nước tưới cho thấy nông dân trồng cà phê sử dụng nhiều nước tưới hơn mức cần thiết từ 400 đến 650 lít cho mỗi cây trong 2 đến mùa khô gần đây.
- Nhu cầu về thông tin thời tiết, dự báo lượng mưa, độ ẩm, giá cả cà phê hàng ngày và dự báo giá thị trường, kỹ thuật canh tác, các hiện tượng thời tiết cực đoan, sâu bệnh đang trở nên cấp thiết.
- Các hộ nông dân thể hiện mong muốn được sử dụng dịch vụ nhắn tin (SMS) để nhận những thông tin đó hàng ngày.

Những đóng góp của tôi trong dự án:

▫ Cung cấp dịch vụ thông tin thời tiết hàng ngày cho toàn vùng Tây Nguyên
▫ Dự báo hạn hán
▫ Theo dõi diện tích trồng cà phê bằng công nghệ viễn thám
▫ Quản lý cơ sở dữ liệu GIS của dự án.

Trang web của dự án đặt tại địa chỉ: http://thongtincaphe.vn
Ứng dụng cho mobile phone trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.monkey.icco


Locations with daily weather information
Các vị trí được cung cấp thông tin thời tiết hàng ngày

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

VNSAT Project (World Bank)

In June 2013, the Prime Minister of Vietnam approved the Agricultural Restructuring Plan (ARP) prepared by the Ministry of Agriculture and Development (MARD). The Plan calls for a shift in sectoral goals beyond physical targets to include a broader set of indicators of sustainable development. Particular reference was given to addressing adverse environmental impacts of certain agricultural expansion processes and the need to mainstream effective environmental management practices into agricultural sector. The Plan also called for the broad application of collaborative arrangements among government agencies, the private sector, farmer/ community organizations, and the scientific community – the so-called ‘4 houses’.

The strategic orientation of the Vietnam Sustainable Agricultural Transformation Project (vnSAT) is to support the implementation of the Government's ARP. It will do so with a combination of assistance to policy and institutional reform that supports the reorientation of the central line ministry, MARD, and associated public agencies as well as key private sector stakeholders, and targeted support to two critical sectors where conditions are most suited to the rapid implementation of the new approach embodied in the ARP. A combination of policy and institutional reform and results in two key sectors will deliver real results for beneficiary farmers, and will demonstrate the merits of this new orientation thereby building support for the continued implementation of the strategy. VnSAT comprises of four components:

▫ Component A: Institutional Strengthening to Support Agricultural Transformation.
▫ Component B: Supporting Sustainable Rice-Based Systems.
▫ Component C: Supporting Sustainable Coffee Production and Rejuvenation
▫ Component D: Project Management, Monitoring and Evaluation

The Project will be implemented in five provinces in the Central Highland and the eight provinces in the Mekong Delta of Vietnam.

In this project, I've been in charge of technical works for Workpackage B and C, including:
▫ Rice and coffee database design for WP-B and WP-C.
▫ Design and implement WebGIS database for project monitoring, WP-C.
▫ GIS Data analysis, WP-C.
▫ Update project progress, outputs for project monitoring, WP-C.
▫ Training course design for capacity building, WP-C.

The project's WP-C website can be access here: http://vnsat.rsc-niapp.comVào tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp (ARP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển (MARD) chuẩn bị. Kế hoạch kêu gọi một sự thay đổi trong các mục tiêu của ngành vượt ra ngoài mục tiêu vật lý để bao gồm một bộ chỉ số rộng lớn hơn về phát triển bền vững. Tham khảo cụ thể đã được đưa ra để giải quyết các tác động bất lợi về môi trường của một số quá trình mở rộng nông nghiệp và sự cần thiết phải lồng ghép các hoạt động quản lý môi trường hiệu quả vào ngành nông nghiệp. Kế hoạch cũng kêu gọi áp dụng rộng rãi các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức nông dân / cộng đồng và cộng đồng khoa học - gọi chung là '4 nhà'.

Định hướng chiến lược của Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững Việt Nam (VnSAT) là hỗ trợ thực hiện ARP của Chính phủ. Dự án sẽ được tiến hành với sự kết hợp của hợp phần hỗ trợ cải cách chính sách và thể chế hỗ trợ việc định hướng lại bộ trung tâm, Bộ NN & PTNT và các cơ quan công quyền liên quan cũng như các bên liên quan trong khu vực tư nhân và hỗ trợ mục tiêu cho hai lĩnh vực quan trọng để triển khai nhanh phương pháp mới được thể hiện trong ARP. Một sự kết hợp giữa cải cách chính sách và thể chế và kết quả trong hai lĩnh vực chính sẽ mang lại kết quả thực sự cho nông dân hưởng lợi, và sẽ chứng minh những thành tích của định hướng mới này, từ đó tăng cường hỗ trợ cho việc tiếp tục thực hiện chiến lược. VnSAT bao gồm bốn hợp phần:

▫ Hợp phần A: Tăng cường thể chế hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp.
▫ Hợp phần B: Hỗ trợ sản xuất lúa bền vững.
▫ Hợp phần C: Hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững và tái canh.
▫ Hợp phần D: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

Dự án sẽ được thực hiện tại 5 tỉnh ở Tây Nguyên và 8 tỉnh ở ĐBSCL.

Trong dự án này, tôi đã phụ trách các công việc kỹ thuật cho Workpackage B và C, bao gồm:

▫ Thiết kế cơ sở dữ liệu lúa gạo và cà phê cho WP-B và WP-C.
▫ Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu WebGIS để giám sát dự án, WP-C.
▫ Phân tích dữ liệu GIS, WP-C.
▫ Cập nhật tiến độ dự án, đầu ra để giám sát dự án, WP-C.
▫ Thiết kế khóa đào tạo để xây dựng năng lực, WP-C.

Trang web của hợp phần C dự án có thể truy cập tại đây: http://vnsat.rsc-niapp.com
Services

Hỗ trợ các dịch vụ


Data Analysis

Support advanced data analysis with spatial and non-spatial big datasets.
Hỗ trợ phân tích dữ liệu không gian và phi không gian với tập số liệu lớn.

Software Development

Software engineering and development for desktop, web-based and mobile devices.
Lập trình các ứng dụng cho máy tính, ứng dụng web và thiết bị di động.

Graphic Design

Graphic design with Photoshop, Illustrator, MS Publisher for books, poster and project documents.
Thiết kế đồ họa với Photoshop, Illustrator và MS Publisher xây dựng các poster và tài liệu dự án.

RS-GIS

Remote Sensing and GIS application development with optical and radar imageries for agriculture, fishery, forestry and public health sectors.
Xây dựng và phát triển các ứng dụng viễn thám, GIS cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và y tế cộng đồng.

Photography

On-field photography surveys and media publications.
Cung cấp các giải pháp điều tra chụp ảnh thực địa, và các bộ ảnh phục vụ truyền thông, quảng bá thông tin.

Database Management

Design, implement and master large GIS database with opensource and commercial softwares.
Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu GIS lớn với phần mềm mã nguồn mở và phần mềm thương mại.

RECENT WORK EXPERIENCES

Kinh nghiệm làm việc


WORKS

 • 2016-2019

  Technical Lead @ VnSAT Project

  Owner/Sponsor: MARD - World Bank
  ▫ Location: Vietnam, Central Highland
  ▫ Project's workpackages for rice and coffee database management
  ▫ Design and implement WebGIS database for project monitoring
  ▫ Data analysis
  ▫ Training course design for capacity building
 • 2016-2019

  technical consultant @ GREENcoffee Project

  Owner/Sponsor: NSO - Netherlands
  ▫ Location: Vietnam, Central Highland
  ▫ Daily weather information service provider
  ▫ Drought warning
  ▫ Coffee area monitoring with remotely sensed data
  ▫ GIS database management
 • 2016-2017

  Technical Lead @ RIICE Project

  Owner/Sponsor: MARD - SDC (Switzerland)
  ▫ Location: Vietnam, Red River and Mekong River deltas
  ▫ Rice area monitoring with radar satellite imagery
  ▫ Rice yield forecast with Oryza model
  ▫ Field survey lead
  ▫ Report and database management
 • 2016-2017

  Technical Lead @ Agri-Atlas Project

  Owner/Sponsor: MARD
  ▫ Location: Vietnam
  ▫ Technical supervisor for national atlas of agriculture
  ▫ GIS database engineering
  ▫ Graphical design and artwork supervision
  ▫ Report and output publication
 • 2015-2016

  Technical Consultant @ ICA Project

  Owner/Sponsor: RIA1 - DANIDA (Denmark)
  ▫ Location: Northern provinces, Vietnam
  ▫ Aquaculture system mapping for Northern Vietnam
  ▫ Aqua-system change during 1993-2000-2015
  ▫ Vulnerability assessment for aquaculture system
  ▫ WebGIS development and database management
 • 2014-2015

  Technical Lead @ VFD Project

  Owner/Sponsor: Vietnam Forest and Delta Project (USAID)
  ▫ Location: Nam Dinh province (Vietnam)
  ▫ Baseline survey for vulnerability assessment
  ▫ Climate change scenario development
  ▫ GIS database management
  ▫ Vulnerability mapping for rice and aquaculture
 • 2013-2016

  Technical Lead @ VAST Projects

  Owner/Sponsor: Vietnam Academy of Science and Technology
  ▫ Location: Lao Cai, Thanh Hoa, Hai Phong, Phu Yen provinces
  ▫ Baseline surveys for forest fire factors
  ▫ Model development for forest fire zoning
  ▫ Software development for forest fire zoning
  ▫ Remote sensing data analysis for model's inputs

CÔNG VIỆC

 • 2016-2019

  Phụ trách kỹ thuật @ Dự án VnSAT

  CQ chủ quản: Bộ NN PTNT - NH Thế Giới
  ▫ Địa điểm: Vùng Tây Nguyên - Việt Nam
  ▫ Giám sát việc xây dựng CSDL giám sát dự án cho các gói công việc
  ▫ Thiết kế và xây dựng CSDL WebGIS phục vụ giám sát
  ▫ Phân tích và tổng hợp dữ liệu
  ▫ Xây dựng tài liệu và tiến hành các khóa tập huấn
 • 2016-2019

  Trưởng nhóm kỹ thuật @ Dự án GREENcoffee

  CQ chủ quản: NSO - CP Hà Lan
  ▫ Địa điểm: Vùng Tây Nguyên - Việt Nam
  ▫ Cung cấp thông tin thời tiết hàng ngày
  ▫ Cảnh báo hạn hán
  ▫ Giám sát diện tích cà phê bằng CN Viễn thám
  ▫ Quản lý hệ thống CSDL GIS của dự án
 • 2016-2017

  Trưởng nhóm kỹ thuật @ Dự án RIICE

  CQ chủ quản: Bộ NN PTNT - SDC (Thụy Sỹ)
  ▫ Địa điểm: Vùng ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long
  ▫ Giám sát diện tích trồng lúa bằng ảnh vệ tinh radar
  ▫ Dự báo sớm năng suất các vụ bằng mô hình Oryza
  ▫ Thiết kế và tổ chức điều tra thực địa
  ▫ Lập các báo cáo, bản tin và quản lý CSDL dự án
 • 2016-2017

  Trưởng nhóm kỹ thuật @ Dự án Atlas Nông nghiệp

  CQ chủ quản: Bộ NN PTNT
  ▫ Địa điểm: Toàn quốc, 63 tỉnh thành
  ▫ Giám sát kỹ thuật toàn dự án
  ▫ Thiết kế và xây dựng CSDL GIS của dự án
  ▫ Thiết kế đồ họa và mỹ thuật
  ▫ Xây dựng báo cáo và các ấn phẩm bản đồ
 • 2015-2016

  Chuyên gia tư vấn @ Dự án ICA

  CQ chủ quản: Viện NC NT Thủy sản 1 (RIA1) - DANIDA (Đan Mạch)
  ▫ Địa điểm: Các tỉnh miền Bắc Việt Nam
  ▫ Lập bản đồ hệ thống nuôi trồng thủy sản miền Bắc
  ▫ Phân tích biến động hệ thống NTTS các năm 1993-2000-2015
  ▫ Xây dựng mô hình đánh giá tổn thương hệ thống NTTS trong điều kiện BĐKH
  ▫ Thiết kế và xây dựng hệ thống WebGIS của dự án
 • 2014-2015

  Phụ trách kỹ thuật @ Dự án VFD

  CQ chủ quản: Dự án Rừng và Đồng Bằng (VFD) - USAID
  ▫ Địa điểm: Tỉnh Nam Định
  ▫ Khảo sát thực địa, đánh giá mức độ tổn thương hiện tại
  ▫ Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu
  ▫ Thiết kế và quản lý CSDL GIS của dự án
  ▫ Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương đến trồng trọt và nuôi trồng thủy sản
 • 2013-2016

  Phụ trách kỹ thuật @ Các dự án của VAST

  CQ chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  ▫ Địa điểm: Các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Phòng và Phú Yên
  ▫ Tiến hành khảo sát đánh giá các yếu tố gây cháy rừng
  ▫ Xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng
  ▫ Phát triển phần mềm phân tích, cảnh báo nguy cơ cháy rừng
  ▫ Phân tích dữ liệu viễn thám và bản đồ phục vụ mô hình

Contact

Gửi tin nhắn


Adress/Địa chỉ

61 Hang Chuoi, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
61 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phone number

+(84) 97 892 9822

Email

dphuong@gmail.com