Tìm kiếm

Atlas nông nghiệp Việt Nam 2017

Atlas Nông nghiệp Việt Nam là bộ dữ liệu khái quát về tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2017 trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo từng tỉnh. ...


Atlas Nông nghiệp Việt Nam là bộ dữ liệu khái quát về tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2017 trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo từng tỉnh. Bộ dữ liệu có sử dụng các thống kê và biểu đồ từ nhiều năm trước để cung cấp diễn biến phát triển của từng loại hình sản xuất. Dữ liệu do Tổng Cục Thống Kê (GSO) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) cung cấp.

Các bản đồ sử dụng dữ liệu thống kê năm 2017.
Chủ đềXem thêm

0 Comments