Tìm kiếm

Cơ sở dữ liệu hồ chứa Việt Nam

The national database of reservoirs comprises of water reservoirs, pumping stations, dams and hydro-power stations over the country. Particu...

The national database of reservoirs comprises of water reservoirs, pumping stations, dams and hydro-power stations over the country. Particularly, the hydro-power station layer includes all power stations within Low Mekong River basin, acrossing Laos, Cambodia and Vietnam.


Cơ sở dữ liệu hồ chứa Việt Nam là tập hợp danh mục các hồ chứa, trạm bơm, đập dâng và các trạm thủy điện trên toàn lãnh thổ quốc gia. Riêng đối với lớp thông tin trạm thủy điện, đây là cơ sở dữ liệu của toàn vùng hạ lưu sông Meekong, bao gồm các quốc gia Lào, Campuchia và Việt Nam.

Xem thêm

0 Comments