Tìm kiếm

Theo dõi tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa các tháng

Tổng cục Hải Quan phát hành các bản tin hàng tháng trên trang Thống kê Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo đườn...


Tổng cục Hải Quan phát hành các bản tin hàng tháng trên trang Thống kê Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo đường chính ngạch qua cửa khẩu quốc tế. Những dữ liệu này ở dạng bảng số liệu rời rạc nên rất khó tra cứu và tổng hợp thông tin.


Nhóm chuyên gia của AgroInfoServ và PowerGIS phối hợp xây dựng một ứng dụng quản trị thông tin xuất nhập khẩu lấy nguồn dữ liệu của Tổng cục Hải quan. Hệ thống được xây dựng theo dạng bảng tin (dashboard) phục vụ công tác tra cứu và tóm lược thông tin. Hệ thống được liên kết với bản đồ trực tuyến giúp người xem có các thông tin về phạm vi địa lý và dễ dàng so sánh kim ngạch Xuất khẩu - Nhập khẩu.


Nhóm phát triển xin được giới thiệu cùng mọi người về sản phẩm này.


☰ Mở rộng


Xem thêm

0 Comments