Tìm kiếm

Bản đồ các phòng tập Gym tại Hà Nội

Sử dụng kỹ thuật Geocode , một kỹ sư công nghệ cũng có thể dễ dàng xây dựng hệ thống bản đồ các địa điểm dịch vụ của mình mà không cần ...


Sử dụng kỹ thuật Geocode, một kỹ sư công nghệ cũng có thể dễ dàng xây dựng hệ thống bản đồ các địa điểm dịch vụ của mình mà không cần phải có nhiều kỹ năng về GIS. Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ Geocode phổ biến được biết tới như OpenStreetmaps, Googlemaps, Bingmaps, Tomtom, Here, Vietmap... đều có những gói miễn phí (FREE) cho phép người dùng sử dụng cơ sở dữ liệu của họ (database) để trích xuất tọa độ điểm từ địa chỉ đường phố.

Minh họa dưới đây của P-GIS cho phép trong 30 phút có thể xây dựng được một bản đồ địa điểm các phòng tập Gym trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Việc ứng dụng bản đồ cho phép người dùng đánh giá được phân bố không gian của các đối tượng, từ đó có những chiến lược, kế hoạch kinh doanh/quản lý phù hợp hơn. Rõ ràng, bên cạnh các bảng số liệu truyền thống kiểu Excel, bản đồ sẽ là một công cụ hiển thị trực quan mà hầu như các nhà quản lý đều cần dùng đến.Xem thêm

0 Comments