Tìm kiếm

RECENT WORK EXPERIENCES - KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

• 2020-2021 TECHNICAL EXPERT@ GREEN DRAGON FRUITS PROJECT Assessment on the potentials for a green and sustainable dragon fruit supply...2020-2021
TECHNICAL EXPERT@ GREEN DRAGON FRUITS PROJECT
Assessment on the potentials for a green and sustainable dragon fruit supply chain in Binh Thuan province and propose roadmap to support smallholder farmers and traders in the province in transforming their production and business toward low carbon and sustainable practices.
Owner/Sponsor: MARD - UNDP
▫ Location: Vietnam, Binh Thuan province
▫ IT and GIS solutions for product origin's traceability.
▫ Design and implement technical solutions for product traceability.

2020-2021
TECHNICAL EXPERT@ GREEN SHRIMP PRODUCTION PROJECT
Assessment on the potentials for a green and sustainable dragon fruit supply chain in Bac Lieu province and propose roadmap to support smallholder farmers and traders in the province in transforming their production and business toward low carbon and sustainable practices.
Owner/Sponsor: MARD - UNDP
▫ Location: Vietnam, Bac Lieu province
▫ IT and GIS solutions for product origin's traceability.
▫ Design and implement technical solutions for product traceability.

2020-2021
TECHNICAL EXPERT@ NATIONAL AGRICULTURAL DATABASE PROJECT
Owner/Sponsor: MARD - CIS
▫ Location: Vietnam.
▫ IT and GIS solutions for national agricultural database.
▫ Design and implement database refinement, data compilation and GIS functionality.


2016-2019
TECHNICAL LEAD @ VNSAT PROJECT
Owner/Sponsor: MARD - World Bank
▫ Location: Vietnam, Central Highland
▫ Project's workpackages for rice and coffee database management
▫ Design and implement WebGIS database for project monitoring
▫ Data analysis
▫ Training course design for capacity building

2016-2019
TECHNICAL CONSULTANT @ GREENCOFFEE PROJECT
Owner/Sponsor: NSO - Netherlands
▫ Location: Vietnam, Central Highland
▫ Daily weather information service provider
▫ Drought warning
▫ Coffee area monitoring with remotely sensed data
▫ GIS database management

2016-2017
TECHNICAL LEAD @ RIICE PROJECT
Owner/Sponsor: MARD - SDC (Switzerland)
▫ Location: Vietnam, Red River and Mekong River deltas
▫ Rice area monitoring with radar satellite imagery
▫ Rice yield forecast with Oryza model
▫ Field survey lead
▫ Report and database management

2016-2017
TECHNICAL LEAD @ AGRI-ATLAS PROJECT
Owner/Sponsor: MARD
▫ Location: Vietnam
▫ Technical supervisor for national atlas of agriculture
▫ GIS database engineering
▫ Graphical design and artwork supervision
▫ Report and output publication

2015-2016
TECHNICAL CONSULTANT @ ICA PROJECT
Owner/Sponsor: RIA1 - DANIDA (Denmark)
▫ Location: Northern provinces, Vietnam
▫ Aquaculture system mapping for Northern Vietnam
▫ Aqua-system change during 1993-2000-2015
▫ Vulnerability assessment for aquaculture system
▫ WebGIS development and database management

2014-2015
TECHNICAL LEAD @ VFD PROJECT
Owner/Sponsor: Vietnam Forest and Delta Project (USAID)
▫ Location: Nam Dinh province (Vietnam)
▫ Baseline survey for vulnerability assessment
▫ Climate change scenario development
▫ GIS database management
▫ Vulnerability mapping for rice and aquaculture

2013-2016
TECHNICAL LEAD @ VAST PROJECTS
Owner/Sponsor: Vietnam Academy of Science and Technology
▫ Location: Lao Cai, Thanh Hoa, Hai Phong, Phu Yen provinces
▫ Baseline surveys for forest fire factors
▫ Model development for forest fire zoning
▫ Software development for forest fire zoning
▫ Remote sensing data analysis for model's inputs


2016-2019
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT @ DỰ ÁN VNSAT
CQ chủ quản: Bộ NN PTNT - NH Thế Giới
▫ Địa điểm: Vùng Tây Nguyên - Việt Nam
▫ Giám sát việc xây dựng CSDL giám sát dự án cho các gói công việc
▫ Thiết kế và xây dựng CSDL WebGIS phục vụ giám sát
▫ Phân tích và tổng hợp dữ liệu
▫ Xây dựng tài liệu và tiến hành các khóa tập huấn

2016-2019
TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT @ DỰ ÁN GREENCOFFEE
CQ chủ quản: NSO - CP Hà Lan
▫ Địa điểm: Vùng Tây Nguyên - Việt Nam
▫ Cung cấp thông tin thời tiết hàng ngày
▫ Cảnh báo hạn hán
▫ Giám sát diện tích cà phê bằng CN Viễn thám
▫ Quản lý hệ thống CSDL GIS của dự án

2016-2017
TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT @ DỰ ÁN RIICE
CQ chủ quản: Bộ NN PTNT - SDC (Thụy Sỹ)
▫ Địa điểm: Vùng ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long
▫ Giám sát diện tích trồng lúa bằng ảnh vệ tinh radar
▫ Dự báo sớm năng suất các vụ bằng mô hình Oryza
▫ Thiết kế và tổ chức điều tra thực địa
▫ Lập các báo cáo, bản tin và quản lý CSDL dự án

2016-2017
TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT @ DỰ ÁN ATLAS NÔNG NGHIỆP
CQ chủ quản: Bộ NN PTNT
▫ Địa điểm: Toàn quốc, 63 tỉnh thành
▫ Giám sát kỹ thuật toàn dự án
▫ Thiết kế và xây dựng CSDL GIS của dự án
▫ Thiết kế đồ họa và mỹ thuật
▫ Xây dựng báo cáo và các ấn phẩm bản đồ

2015-2016
CHUYÊN GIA TƯ VẤN @ DỰ ÁN ICA
CQ chủ quản: Viện NC NT Thủy sản 1 (RIA1) - DANIDA (Đan Mạch)
▫ Địa điểm: Các tỉnh miền Bắc Việt Nam
▫ Lập bản đồ hệ thống nuôi trồng thủy sản miền Bắc
▫ Phân tích biến động hệ thống NTTS các năm 1993-2000-2015
▫ Xây dựng mô hình đánh giá tổn thương hệ thống NTTS trong điều kiện BĐKH
▫ Thiết kế và xây dựng hệ thống WebGIS của dự án

2014-2015
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT @ DỰ ÁN VFD
CQ chủ quản: Dự án Rừng và Đồng Bằng (VFD) - USAID
▫ Địa điểm: Tỉnh Nam Định
▫ Khảo sát thực địa, đánh giá mức độ tổn thương hiện tại
▫ Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu
▫ Thiết kế và quản lý CSDL GIS của dự án
▫ Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương đến trồng trọt và nuôi trồng thủy sản

2013-2016
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT @ CÁC DỰ ÁN CỦA VAST
CQ chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
▫ Địa điểm: Các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Phòng và Phú Yên
▫ Tiến hành khảo sát đánh giá các yếu tố gây cháy rừng
▫ Xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng
▫ Phát triển phần mềm phân tích, cảnh báo nguy cơ cháy rừng
▫ Phân tích dữ liệu viễn thám và bản đồ phục vụ mô hình


Xem thêm

2 Comments