Tìm kiếm

2019 Flood Monitoring in Mekong Region

Since last year's project for inundated water monitoring in the Mekong region ( http://www.p-gis.com/2018/10/flood-monitoring-in-mekong...

Since last year's project for inundated water monitoring in the Mekong region (http://www.p-gis.com/2018/10/flood-monitoring-in-mekong-region.html), P-GIS team has received valuable comments from scientists and users that help improve the progress. This year, we keep on monitoring water for Mekong region with comparison to 2018.

Kể từ lúc hoàn thành dự án giám sát nước ngập trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 (http://www.p-gis.com/2018/10/flood-monitoring-in-mekong-region.html), nhóm kỹ thuật của P-GIS đã nhận được rất nhiều góp ý và trao đổi giá trị của các nhà khoa học và người dùng. Năm nay 2019, nhóm tiếp tục giám sát mực nước vùng ĐB sông Cửu Long, đồng thời so sánh với năm 2018.Our main data set is Sentinel-1 radar imagery. The highlighted features of this SAR data are capability of cloud penetration and frequent acquisition. This free-, 20m-resolution data allows 6 days of revisit.


Nguồn dữ liệu chính được sử dụng là ảnh vệ tinh radar Sentinel-1. Đặc điểm nổi trội của vệ tinh này là khả năng xuyên qua mây mù và thu nhận ảnh đều đặn. Nguồn dữ liệu miễn phí có độ phân giải 20m này cho phép ảnh được thu nhận 6 ngày một lần của cùng 1 khu vực.
Mekong inundated water on 27 September 2019


In our plan, this work will continue until 20 December 2019. Since the implementation has started from 23 August 2019, there are only 8 monitors across the region. In the coming days, results will be updated and published to the public via this post (http://www.p-gis.com/2019/10/2019-flood-monitoring-in-mekong-region.html).

Theo dự kiến, nhóm sẽ tiếp tục theo dõi đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2019. Kể từ khi bắt đầu vào ngày 23/8/2019 đến nay, đã có 8 đợt thu ảnh được phân tích cho toàn vùng. Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và công bố kết quả giám sát nước vùng ĐB sông Cửu Long qua bài viết này (http://www.p-gis.com/2019/10/2019-flood-monitoring-in-mekong-region.html).

Inundated water area (ha) by province in Mekong Region
Diện tích ngập nước (ha) tại vùng ĐB sông Cửu Long

Province
2019-08-23
2019-08-29
2019-09-03
2019-09-05
2019-09-10
2019-09-16
2019-09-22
2019-09-27
2019-10-03
2019-10-09
An Giang
58,776
82,901
114,490
84,471
64,214
88,967
94,082
109,070
120,284
117,378
Bạc Liêu
70,045
60,886
63,826
71,483
70,124
80,472
83,618
81,202
81,076
73,331
Bến Tre
35,836
37,413
36,703
36,488
36,754
38,342
40,948
37,880
38,025
35,841
Cà Mau
111,365
93,124
93,663
118,100
113,547
119,831
117,054
109,835
120,621
116,360
Đồng Tháp
33,521
52,318
83,325
78,329
84,606
122,805
133,557
150,595
143,636
122,362
Hậu Giang
8,887
12,449
24,054
21,465
13,646
18,760
23,087
29,046
34,068
35,049
Kiên Giang
126,147
91,081
130,390
118,122
103,876
112,391
131,895
171,666
184,405
192,647
Long An
22,366
29,238
53,946
53,640
53,873
110,159
138,933
138,468
164,516
156,604
Sóc Trăng
52,262
45,902
56,192
53,589
49,273
57,038
68,315
64,967
72,530
73,330
Tiền Giang
20,126
19,673
20,365
17,160
18,189
21,133
26,282
32,408
37,267
37,968
Tp. Cần Thơ
12,657
12,489
18,174
13,861
17,045
32,927
46,753
61,234
62,105
60,858
Trà Vinh
31,235
38,168
38,204
31,817
31,827
34,770
39,939
29,530
32,993
30,500
Vĩnh Long
12,240
15,180
18,563
14,501
16,187
16,793
17,212
20,957
20,181
22,242
Total (ha)
595,463
590,822
751,895
713,026
673,161
854,388
961,675
1,036,858
1,111,707
1,074,470Comparison to 2018
So sánh với năm 2018

Ứng dụng minh họa WebGIS trực tuyến (tiếp tục cập nhật...)Xem thêm

0 Comments