Tìm kiếm

Flood monitoring in Mekong Region

Update: 20 December 2018 The flooding season 2018 in Mekong Delta started by late August with first observation on 27 August 2018. With a...

Update: 20 December 2018

The flooding season 2018 in Mekong Delta started by late August with first observation on 27 August 2018. With advantage and availability of Sentinel-1A and Sentinel-1B radar images, a perfect capture of flood situation in the region has been implemented.

Mùa nước lũ năm 2018 tại ĐB sông Cửu Long bắt đầu vào cuối tháng 8 với ghi nhận đầu tiên ngày 27/8/2018. Hai vệ tinh Sentinel-1A và Sentinel-1B cùng khả năng cung cấp và các ưu điểm của nhóm dữ liệu vệ tinh radar đã giúp giám sát tình trạng ngập lụt trên toàn vùng.6-day acquisition frequency seems to be fine to track the flooding situation. From 27 August, a series of flood map has been produced, which provide important data to Vietnam Disaster Management Authority (VNDMA), Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam (MARD) to manage their works.Với tần suất thu ảnh 6 ngày một lần, công tác giám sát ngập lụt được thực hiện khá tốt. Từ ngày 27/8/2018, hàng loạt bản đồ ngập lụt đã được thành lập, hỗ trợ tích cực Tổng cục Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kịp thời giám sát và chỉ đạo công tác ứng phó với sản xuất nông nghiệp.


Statistical summary of flooding area across the whole region provide an overview of different period whene flood occured with various intensity. In the graph, the X axis represents data acquisition dates while Y axis shows the amount of flooded area in hecta (ha) of the whole Mekong region.

Số liệu phân tích theo từng đợt lũ trên toàn vùng đã phác họa bức tranh toàn cảnh tình hình ngập lụt mùa mưa lũ 2018. Ở biểu đồ trên, trục X thể hiện các thời điểm nước lũ, còn trục Y thể hiện diện tích ngập lụt toàn vùng tính bằng đơn vị hecta (ha).


Bàng thống kê diện tích ngập lụt theo từng tỉnh qua các thời kỳ như sau (tới ngày 02/12 - để có số liệu cập nhật đến thời điểm hiện tại xin liên hệ tác giả):Province
An Giang
Bạc Liêu
Bến Tre
Cà Mau
Đồng Tháp
Hậu Giang
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tiền Giang
Tp. Cần Thơ
Trà Vinh
Vĩnh Long
Total
2018-08-27
81,614
25,423
7,679
33,076
90,709
16,639
86,176
77,696
39,012
7,765
12,091
14,154
4,358
496,392
2018-09-03
94,371
14,136
4,131
10,346
63,976
5,443
38,597
69,823
9,095
5,069
10,218
6,807
1,622
333,634
2018-09-04
90,715
5,114
4,112
3,733
82,582
4,313
24,760
103,843
19,143
7,175
7,689
7,720
2,800
363,699
2018-09-09
75,963
16,594
5,557
11,288
65,442
6,232
39,672
80,721
16,979
3,170
6,991
8,108
3,695
340,412
2018-09-16
76,851
33,031
7,116
51,166
86,604
19,916
128,373
97,184
29,268
6,871
23,606
12,070
7,894
579,950
2018-09-21
74,210
22,715
4,080
14,471
78,858
10,230
67,447
101,993
21,428
5,161
6,714
5,400
5,124
417,831
2018-09-27
76,420
26,317
6,068
17,783
96,691
12,664
84,330
115,065
22,331
6,274
13,164
6,777
6,591
490,475
2018-10-03
81,893
31,813
6,320
19,704
107,682
22,757
104,601
126,718
33,993
12,573
21,733
7,869
6,145
583,801
2018-10-10
96,254
31,631
2,948
31,352
117,813
27,998
134,291
141,847
33,012
17,258
30,901
3,692
7,216
676,213
2018-10-15
111,896
32,563
4,973
32,548
113,582
29,796
139,188
138,455
38,551
21,608
34,690
6,120
10,360
714,330
2018-10-21
110,867
29,678
4,314
27,769
98,856
29,688
139,936
126,202
36,179
21,773
33,506
5,815
10,805
675,388
2018-10-27
91,751
32,716
4,952
26,911
103,222
38,100
142,459
130,156
44,787
26,449
40,215
4,753
15,715
702,186
2018-11-02
81160
29047
2756
25948
95900
41916
140820
121776
39566
26768
42263
3797
19513
671230
2018-11-08
72077
26629
1254
23867
90349
43413
158786
121768
41975
25611
37936
3499
25892
673056
2018-11-14
63374
27351
2482
23085
62234
43483
143373
107549
46016
19463
25073
4883
16574
584940
2018-11-20
48,528
26,716
1,406
14,703
34,608
39,149
112,933
83,223
47,676
8,855
13,695
3,904
6,608
442,004
2018-11-26
38107
29931
3840
19255
29905
36050
74733
96060
51036
9144
11039
7322
10020
416442
2018-12-02
18097
28257
2117
17316
15095
24872
55379
59566
43026
4991
3129
6257
5116
283218
Xem thêm

0 Comments