Tìm kiếm

Vỡ đập Xe Namnoy Xe Pian ở Lào

The collapse of the Xe Namnoy Xe Pian Dam in Sanamxay district, Attapeu province of Lao PDR on the night of July 23 flooded villages and lef...

The collapse of the Xe Namnoy Xe Pian Dam in Sanamxay district, Attapeu province of Lao PDR on the night of July 23 flooded villages and left thousands homeless. From the space, the flooded area does not look that big but for sure its severity is really considerable. The two water surface maps, dated 13 and 25 July illustrate difference between "before" and "after" the break.

These maps are produced from Sentinel-1A satellite data on 13 and 25 July 2018.Sự cố vỡ đạp Xe Namnoy Xe Pian tại huyện Sanamxay, thuộc tỉnh Attapeu (Lào) trong đêm 23 tháng 7 đã khiến hàng ngàn người dân mất nhà. Nhìn từ vũ trụ, khu vực ngập lụt trông không lớn nhưng chắc chắn mức độ thiệt hại do nó gây ra là rất đáng kể. Hai bản đồ vào các này 13 và 25 tháng 7 minh họa cho sự kiện này. Người xem có thể so sánh khu vực ngập nước "trước" và "sau" khi vỡ đập.Các bản đồ được thành lập từ ảnh vệ tinh radar Sentinel-1 trong các ngày 13 và 25 tháng 7 năm 2018.

Xem thêm

0 Comments