Tìm kiếm

Top 10 hurry-up communes in Ninh Binh province

Non-stop rainny days have caused serious flooding across several regions in northern Vietnam, especially basins of Da river (Black river) an...

Non-stop rainny days have caused serious flooding across several regions in northern Vietnam, especially basins of Da river (Black river) and Hong river (Red river).

Nho Quan and Gia Vien districts are two worse cases of Ninh Binh province with 2,500 ha of agriculture and settlement land submerged under deep water for almost 10 days.

Since 25 July 2018, households in Lac Van, Gia Thuy, Thuong Hoa and many other communes of Nho Quan and Gia Vien districts have been affected by deep and dirty water.

Click to download statistical table

Top 10 communes with largest flooding area in Ninh Binh province are listed below:

Flooded (ha) Comname_VN Disname_VN
301
X. Lạc Vân
H. Nho Quan
233
X. Gia Thủy
H. Nho Quan
181
X. Thượng Hòa
H. Nho Quan
176
X. Đức Long
H. Nho Quan
170
X. Xích Thổ
H. Nho Quan
169
X. Gia Hưng
H. Gia Viễn
129
X. Gia Tường
H. Nho Quan
126
X. Gia Lâm
H. Nho Quan
101
X. Gia Sơn
H. Nho Quan
80
X. Gia Thịnh
H. Gia Viễn

This data is generated from analyses of Sentinel-1A satellite imagery by Remote Sensing and GIS Center, a division under NIAPP.


Các trận mưa liên tiếp trong nhiều ngày kéo theo hậu quả khủng khiếp tại nhiều khu vực trên toàn miền Bắc Việt Nam, đặc biệt khu vực hạ lưu sông Hồng và sông Đà.Hai huyện Nho Quan và Gia Viễn thuộc tỉnh Ninh Bình nằm trong nhóm những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh với khoảng 2,500 ha đất ở và đất nông nghiệp chìm sâu trong nước suốt khoảng 10 ngày.

Suốt từ 25/7/2018, các hộ gia đình ở những xã Lạc Vân, Gia Thủy, Thượng Hòa, và nhiều xã lân cận bị chìm sâu trong nước bẩn.

Nhấn vào đây để tải bảng số liệu thống kê

Dưới đây là danh sách 10 xã có diện tích bị ngập lụt nặng nề nhất tại Ninh Bình:

Flooded (ha)Comname_VNDisname_VN
301
X. Lạc Vân
H. Nho Quan
233
X. Gia Thủy
H. Nho Quan
181
X. Thượng Hòa
H. Nho Quan
176
X. Đức Long
H. Nho Quan
170
X. Xích Thổ
H. Nho Quan
169
X. Gia Hưng
H. Gia Viễn
129
X. Gia Tường
H. Nho Quan
126
X. Gia Lâm
H. Nho Quan
101
X. Gia Sơn
H. Nho Quan
80
X. Gia Thịnh
H. Gia Viễn

Các số liệu ngập lụt này được phân tích từ tư liệu ảnh vệ tinh Sentinel-1A bởi Trung tâm Viễn thám và GIS, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, ngày 25/7/2018.Xem thêm

0 Comments