Tìm kiếm

Flood Innundation in An Giang and Dong Thap (25 July 2018)

A quick analysis of flood innundation in rice area of An Giang and Dong Thap provinces, Mekong River region, Vietnam, after a large amount o...

A quick analysis of flood innundation in rice area of An Giang and Dong Thap provinces, Mekong River region, Vietnam, after a large amount of water flowing from Mekong's upstream on 24 July 2018. Statistical table can be downloaded here.
Kết quả phân tích tình hình ngập úng trên diện tích gieo trồng lúa tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp sau khi một lượng lớn nước tràn xuống từ thượng nguồn sông Mêkong ngày 24/7/2018. Bảng số liệu phân tích có thể được tải về tại đây.


Xem thêm

0 Comments