Tìm kiếm

Bản đồ lúa miền Bắc Việt Nam - Vụ Xuân 2018

Rice monitoring from space has never been strongly supported like now with radar imagery, free resource access and powerful computerized sys...

Rice monitoring from space has never been strongly supported like now with radar imagery, free resource access and powerful computerized systems. This is the first time, the whole northern Vietnam's rice map has been generated from remote sensing data.

To produce this map, the author (NIAPP/MARD) has used Sentinel-1A radar data from January 2018 to June 2018, SNAP, QGIS and Python modules running on three Intel Core-i7 workstations for 5 days. This map - the Winter-Spring 2018 rice map, has been made public via GeoServer platform (see below online App).Theo dõi sản xuất lúa chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ tối đa như hiện nay với nguồn ảnh vệ tinh radar miễn phí và các hệ thống phân tích mạnh mẽ trên máy tính. Lần đầu tiên, bản đồ lúa của toàn miền Bắc Việt Nam được thành lập một cách đồng bộ từ tư liệu ảnh vệ tinh.Để xây dựng bản đồ này, nhóm tác giả (Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp/Bộ NN&PTNT) đã sử dụng tư liệu ảnh Sentinel-1A trong giai đoạn từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018, các hệ thống phần mềm SNAP, QGIS và mô-đun phần mềm viết bằng ngôn ngữ Python chạy liên tục 5 ngày trên 3 trạm làm việc với bộ vi xử lý Intel Core-i7. Bản đồ diện tích gieo trồng lúa vụ Đông - Xuân 2018 miền Bắc Việt Nam được chia sẻ tới cộng đồng qua hệ thống GeoServer như ứng dụng dưới đây.
Xem thêm

0 Comments