Tìm kiếm

Đánh giá ngập lụt tỉnh Thanh Hóa (18/8/2018)

Update: 19 August 2018 The night of 17 and all day of 18 August 2018, heavy rain caused severe flood in several districts of Thanh Hoa pro...

Update: 19 August 2018

The night of 17 and all day of 18 August 2018, heavy rain caused severe flood in several districts of Thanh Hoa province. In a very serious situation, thousands of residents in Thanh Hoa city had to evacuate.

Analysis from satellite (Sentinel-1) on 18 Aug 2018 helps create a quick map which shows flooding areas across the province. A cross-table of flood-area can be downloaded here.Trong đêm 17 và ngày 18 tháng 8 năm 2018, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ngay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, hàng ngàn hộ dân đã phải di dời tránh tình trạng ngập lụt.Các phân tích từ ảnh vệ tinh (Sentinel-1) thu nhận ngày 18/8/2018 đã giúp xây dựng một bản đồ đánh giá nhanh về tình hình ngập lụt trên toàn tỉnh. Bảng dữ liệu tính toán diện tích ngập lụt trong trận lụt vừa qua có thể được tải về tại đây.


Xem thêm

0 Comments