• FB

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Programming Skill

I'm doing programming with various languages.
Tôi lập trình với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

  • Visual Basic (Visual Studio),
  • C++ (Visual Studio),
  • IDL (ENVI IDL),
  • MapBasic (MapInfo),
  • Avenue (ArcView),
  • VBA (ArcGIS, MS-Office),
  • VBA for Access Programming,
  • Fortran, Pascal.
Some applications I've made.
Một số ứng dụng của tôi.
Landuse Optimization (LSG)GREENWeather (Visual Studio)
MODIS Trans (Visual Studio)


MODIS package (ENVI IDL)


MIF2Surf (Visual Studio)


Transfer Map to Garmin GPS (Visual Studio)VN-2000 Vs WGS-84 (Visual Studio)


Pollution Source Database (MS Access)


Forest Fire Zoning (Phú Yên)


LaoDB (Visual Studio)0 Comments:

Đăng nhận xét

Contact

Gửi tin nhắn


Adress/Địa chỉ

61 Hang Chuoi, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
61 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phone number

+(84) 97 892 9822

Email

dphuong@gmail.com