Tìm kiếm

GREENcoffee Project

Project purpose: Implementation of a financially sustainable information service that supports 100.000 coffee farmers to increase their prod...

Project purpose: Implementation of a financially sustainable information service that supports 100.000 coffee farmers to increase their production, income, food security and reduces the inputs of water, fertilizer and pesticides. The service will eventually be owned and hosted by the company ERIPT with support from the public-private Dutch and Vietnamese partners. The services can easily be extended for other types of crops and/or implemented to other regions in Vietnam.

Number and type of food producers (target user group) to be reached in 3rd project year: At least 100.000 coffee farmers in the Central Highlands of Vietnam.

Main information need of the target user group coffee farmers:

- Coffee farmers in the Central Highlands rely on the national media, mainly television, for very general information which they found insufficient for good crop planning.
- Around 30% of the coffee farmers do receive some form of extension assistance on more efficient irrigation practices and fertilizer/ pesticide use. The survey in Dak Lak province, showed that coffee smallholders applied 1,050 litres per tree per irrigation, and irrigated 3.8 times during the dry season, on average. These irrigation inputs are substantially higher than the recommended irrigation input of 400 and 650 litres per tree in two to four dry season irrigations.
- There is a need for more specific information on weather, rain and humidity forecasts, daily coffee prices and price forecast, farming techniques, extreme weather conditions, pests and diseases.
- Farmers also expressed their willingness and constraints to use SMS services for the
above information.

My contribution to the project:

▫ Daily weather information service provider
▫ Drought warning
▫ Coffee area monitoring with remotely sensed data
▫ GIS database management.

The project website can be access via: http://thongtincaphe.vn
Mobile App for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.monkey.icco

Mục tiêu dự án: Vận hành hệ thống dịch vụ thông tin theo hướng bền vững về mặt tài chính nhằm hỗ trợ cho 100.000 nông dân trồng cà phê trong việc tăng năng suất, sản lượng, tăng thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực, tối ưu sử dụng nguồn nước, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu. Dự án sau khi hoàn thành sẽ được chuyển giao lại cho Viện Kinh tế Bưu điện (ERIPT) với sự hỗ trợ từ các đối tác tư nhân phía Hà Lan và các đối tác thuộc khối nhà nước của Việt Nam. Các dịch vụ triển khai trong dự án sẽ được mở rộng hơn cho nhiều loại hình cây trồng khác cũng như áp dụng ở nhiều khu vực khác nhau trong nước.

Vài nét về đối tượng thụ hưởng:

- Nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên phụ thuộc nhiều vào các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình để lấy thông tin phục vụ canh tác cà phê. Họ thấy rằng các thông tin này còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được các yêu cầu vê thông tin phục vụ trồng và tiêu thụ sản phẩm cà phê.
- Khoảng 30% nông dân trồng cà phê nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài về các vấn đề nước tưới, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu. Dữ liệu điều tra khả thi của GREENcoffee tại tỉnh Đăk Lăk cho thấy các hộ nông dân cá thể sử dụng 1.050 lít nước mỗi vụ cho một cây trồng, phun làm 3.8 đợt vào mùa khô. Các số liệu nước tưới cho thấy nông dân trồng cà phê sử dụng nhiều nước tưới hơn mức cần thiết từ 400 đến 650 lít cho mỗi cây trong 2 đến mùa khô gần đây.
- Nhu cầu về thông tin thời tiết, dự báo lượng mưa, độ ẩm, giá cả cà phê hàng ngày và dự báo giá thị trường, kỹ thuật canh tác, các hiện tượng thời tiết cực đoan, sâu bệnh đang trở nên cấp thiết.
- Các hộ nông dân thể hiện mong muốn được sử dụng dịch vụ nhắn tin (SMS) để nhận những thông tin đó hàng ngày.

Những đóng góp của tôi trong dự án:

▫ Cung cấp dịch vụ thông tin thời tiết hàng ngày cho toàn vùng Tây Nguyên
▫ Dự báo hạn hán
▫ Theo dõi diện tích trồng cà phê bằng công nghệ viễn thám
▫ Quản lý cơ sở dữ liệu GIS của dự án.

Trang web của dự án đặt tại địa chỉ: http://thongtincaphe.vn
Ứng dụng cho mobile phone trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.monkey.icco


Locations with daily weather information
Các vị trí được cung cấp thông tin thời tiết hàng ngày

Xem thêm

0 Comments