Tìm kiếm

Thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra từ năm 2006 đến nay

Tổng cục Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công bố hàng năm về thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra....


Tổng cục Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công bố hàng năm về thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra. Những số liệu này có thể không phản ánh hoàn toàn tình hình thực tế do những khó khăn trong công tác thu thập, tiếp nhận thông tin và điều tra thực địa. Tuy nhiên, bức tranh về các loại hình thiên tai, tác nhân và những đối tượng chịu ảnh hưởng có thể được phác họa nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch và ra quyết định của cơ quan chức năng. 

Số liệu có thể được tham khảo và tải về từ trang web của Tổng cục Phòng chống Thiên tai theo địa chỉ dưới đây:

http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Thong-ke-thiet-hai.aspx


Với hình thức bảng số liệu, dãy số liệu thống kê về các loại hình thiên tai, thiệt hại và tác nhân được lưu trữ riêng rẽ từng năm, gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp và phân tích thông tin. Nhóm chuyên gia của P-GIS đã tải về các bảng số liệu này và thiết kế một hệ thống theo dõi, tổng hợp thông tin trên giao diện đơn giản và thuận tiện hơn cho người dùng.

Hy vọng công cụ này sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu và các chuyên gia muốn tìm hiểu số liệu về thiên tai ở Việt Nam.


Dãy số liệu được thống kê từ năm 2006 đến 2020.

Ghi chú: Người dùng có thể kết xuất (export) bảng số liệu tập tin Excel để phục vụ mục đích báo cáo và tình bày kết quả.


Ứng dụng trực tuyến thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra được nhóm phát triển của P-GIS xây dựng.

☰ Mở rộng

Cách kết xuất dữ liệu được minh họa như trong hình bên dưới.Xem thêm

0 Comments