Tìm kiếm

Giám sát tưới tiêu vụ Đông Xuân 2019 - Đồng bằng sông Hồng

Irrigation Monitoring in the Red River Delta, Spring season 2019 Tiền Phong: Ngày 25/12, thực hiện thực vận hành quy trình vận hành liên...

Irrigation Monitoring in the Red River Delta, Spring season 2019

Tiền Phong: Ngày 25/12, thực hiện thực vận hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ NN và PTNT thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ như sau.

Theo đó đó, có 16 ngày, gồm 3 đợt xả: Đợt từ 0h ngày 21/1 đến 24h ngày 24/1/2019; đợt 2 từ 0h ngày 31/1 đến 24h ngày 3/2 và đợt 3 dài nhất, từ ngày 15/2 đến 24h ngày 22/2/2019.

Trong thời gian trên, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội được duy trì ở mức +2,2m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ NN và PTNT đề nghị các địa phương chỉ đạo các Sở NN và PTNT, công ty khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương.

Các địa phương thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, lắp đặt trạm bơm dã chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng, nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm.

Bộ NN và PTNT cũng đề nghị các địa phương, tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước trên. Ngoài ra cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép.


Để kịp thời giám sát tiến độ cấp nước cho diện tích trồng lúa trên toàn vùng đồng bằng, P-GIS đã triển khai sớm công tác kỹ thuật, đảm bảo trong thời gian nhanh nhất có thể đưa ra số liệu và báo cáo tóm tắt về diện tích trồng lúa được tưới sau mỗi đợt cấp nước.


Thông tin về tiến độ cấp nước sẽ được thể hiện dưới dạng bản đồ và bảng số liệu thống kê cho từng tỉnh ít ngày sau khi hoạt động bơm nước được triển khai.

21/01/2019 - 25/01/2019
31/01/2019 - 04/02/2019
15/02/2019 - 23/02/2019

...tiếp theo

Xem thêm

0 Comments