Tìm kiếm

Forest planning - from replantation to golf course

After 25 years of its first plan, 65 ha of production forest has illegally become a golf course. Reported by mass media about Tien Phong com...

After 25 years of its first plan, 65 ha of production forest has illegally become a golf course. Reported by mass media about Tien Phong commune, Yen Dung district, Bac Giang province.

Sau 25 năm, 65 ha rừng sản xuất đã được phù phép thành một công trường xây dựng sân golf 36 lỗ một cách trái phép. Ghi nhận của các phóng viên nhiều tờ báo tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.


Not only the construction field, the surrounding areas have also been observed with severe deforestation. None of the public media has measured the clearance but Earth Observation satellites work well in this part. 3D images and cropped scenes are taken from Google Images.Không chỉ tại khu vực thi công, vùng rừng ở các khu vực lân cận cũng bị chặt phá nghiêm trọng. Không một tờ báo nào thực hiện công việc đo đạc nhưng các vệ tinh quan trắc trái đất đã làm rất tốt nhiệm vụ này. Những hình ảnh 3D và 2D tại vị trí sân golf được Google Images ghi lại rất rõ nét.

Further information can be read from different newspapers:


There's a linkage between this golf course and the case in Soc Son, Hanoi which involved one of a famous diva (http://www.p-gis.com/2018/10/an-theo-vu-my-linh-va-phu-thanh-chuong.html). However, all eyes are on her now and the other cases fall into secret silence.

Có một mối liên hệ giữa vụ sân golf này và một vụ khác xảy ra ở Sóc Sơn, Hà Nội, trong đó liên đới đến một diva nổi tiếng của làng giải trí (http://www.p-gis.com/2018/10/an-theo-vu-my-linh-va-phu-thanh-chuong.html). Tuy nhiên mọi ánh mắt đều dồn vào diva này còn các trường hợp khác bỗng chốc rơi vào im lặng khó hiểu.

Explore yourself the revolution of that production forest from 2009 to 2018.Xem thêm

0 Comments