Tìm kiếm

ICA Project

“ Impacts of climate change and adapting bio-security measure for aquaculture in northern Vietnam ” project was initially signed on December...

Impacts of climate change and adapting bio-security measure for aquaculture in northern Vietnam” project was initially signed on December 6th, 2011 between the Embassy of Denmark and Research Institute for Aquaculture No.1 and will be implemented in main aquaculture areas in the northern Vietnam for a period of 3 years, from 12/2011 to 12/2014 with the total budget at DKK 4.774.689 (around US $950.000 estimated). ICA project is a non-refundable technical assistance from Danida Fellowship Center (DFC), Denmark. The host organization is Research Institute for Aquaculture No.1, Danish partners and technical advisors come from Department for Veterinary Disease Biology, Faculty of Life Sciences, University of Copenhaghen (UC – LIFE).

Buiding on the research question ”How climate change impact to aquaculture infrastructure, fish diseases, food safety, and aquaculture farmer’s livelihood?”, the target of ICA project is to assess the impacts of climate change to aquaculture in northern Viet Nam and propose adapting measures for sustaining aquaculture development and improving biosecurity. The project will also propose and disseminate mitigation measures of climate change for major aquaculture system to authorities, farmers and other stakeholders.

ICA Project includes 4 main work-package: Project management, PhD courses and training; Climate change impact models of major aquaculture systems; Climate change and bio-security of aquaculture; Communication and dissemination. The output of the project will be Set of GIS map of major aquaculture system of northern of Vietnam; list of key climatic factors that affect the aquaculture production; GIS models to predict the future impacts of climate change to major aquaculture system; description of impact of climate change on livelihood of aquaculture farmers; describe impact of climate change on food safety of cultured aquatic organisms; current use and recommend prudent practice of probiotic and antimicrobial in aquaculture; 2 PhD and 5 MsC (2 international MsC and 3 national MsC). Also, in this project, policy recommendation for central and local governments; report of recommendation adapting measures for aquaculture farmers, local authorities, and other identified stakeholders will be proposed.

My part in ICA project:

▫ Technical lead in aquaculture system mapping for northern Vietnam
▫ Change detection in aquaculture area of northern provinces
▫ Marine cage mapping for Cat Ba island in large scale
▫ Aqua-modelling for product estimation for Cat Ba marine cage
▫ Fish and shrimp mapping for Nghe An province in large scale
▫ Database and WebGIS development

Project website can be accessed here: http://ica.ria1.org

Dự án ICA  là dự án hỗ trợ kỹ thuật viện trợ vốn ODA không hoàn lại từ chính phủ Đan Mạch, cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam. Chủ dự án là Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, đối tác Đan Mạch là Khoa Khoa học đời sống, Đại học Copenhagen (LIFE-UC). Đại diện phía Việt Nam, Tiến sĩ Phan Thị Vân, Phó Viện trưởng phụ trách Viện là giám đốc dự án, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng phòng Thông Tin – Hợp tác quốc tế- Đào tạo, là điều phối nghiên cứu. Đại diện cho phía đối tác Đan Mạch là Giáo sư Anders Dalsgaard, các cộng sự tham gia là Giáo sư Kurt Buckmann, Tiến sĩ Henry Madsen, Tiến sĩ Annette Kjær Ersbøll và ông Jesper Hedegaard Clausen.

Dự án được chính thức phê duyệt từ ngày 6/12/2011 và dự kiến sẽ thực hiện trong vòng 3 năm, từ 12/2011 tới 12/2014 với kinh phí được duyệt tương đương 950.000 USD. Dự án dự kiến được thực hiện trên miền Bắc Việt nam, trong đó tập trung vào một số huyện ven biển của các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An.

Mục tiêu của dự án là đánh giá được các tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng, môi trường và an toàn sinh học của các hệ thống nuôi trồng thủy sản (NTTS) chính tại miền Bắc Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng được và phổ biến những khuyến nghị thích ứng với BĐKH cho NTTS miền Bắc Việt Nam cho cán bộ, người dân tham gia NTTS và các bên có liên quan. Với những mục tiêu như trên, hoạt động của dự án bao gồm bốn gói công việc chính là: 1)  quản lý dự án, các khóa học, tập huấn; 2) mô hình hóa các tác động của BĐKH lên cơ sở hạ tầng NTTS chính; 3) Biến đổi khí hậu và an toàn sinh học NTTS; 4) Tuyên truyền và phổ biến khuyến nghị.

Dự án dự kiến sẽ xây dựng được bộ bản đồ và mô hình GIS mô tả và dự báo những mức độ chịu tác động khác nhau của BĐKH tại các vùng NTTS  miền Bắc Việt Nam. Xác định được tác động của BĐKH lên đa dạng sinh học các tác nhân gây bệnh của các loài thủy sản nuôi chính của miền Bắc Việt Nam. Miêu tả tác động của BĐKH  lên an toàn thực phẩm của các loài thủy sản nuôi trồng, miêu tả hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất, chất vi sinh trong NTTS và đề xuất hướng sử dụng phù hợp cho NTTS ở miền Bắc Việt Nam. Xây dựng và giới thiệu những mô hình trình diễn thích ứng tốt với BĐKH cho NTTS đến với người dân NTTS và cán bộ địa phương ở miền Bắc Việt Nam có xem xét đến vấn đề bình đẳng giới.

Những đóng góp của tôi trong dự án ICA:

▫ Trưởng nhóm thành lập bản đồ hệ thống nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam
▫ Phân tích biến động hiện trạng nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam
▫ Thành lập bản đồ nuôi cá lồng tỷ lệ lớn tại huyện đảo Cát Bà
▫ Lập mô hình ước tính sản lượng nuôi cá lồng tại đảo Cát Bà
▫ Xây dựng bản đồ nuôi tôm cá tỷ lệ lớn cho tỉnh Nghệ An
▫ Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý hệ thống WebGIS của dự án

Trang web của dự án có thể được truy cập tại đây: http://ica.ria1.org

Xem thêm

0 Comments