Hệ thống bản đồ phục vụ dự án theo dõi lúa toàn quốc

PowerGIS cung cấp giải pháp WebGIS dựa trên nền tảng Google Earth và công nghệ điện toán mây hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu bản đồ trực tuyến của dự án "Theo dõi lúa toàn quốc" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Các bộ bản đồ khác nhau được lưu trữ trên nhiều máy chủ cho phép người dùng duyệt dữ liệu mọi lúc, mọi nơi mà không gây tắc nghẽn đường truyền. Việc ứng dụng công nghệ điện toán mây giải quyết được các vấn đề về lưu trữ, lưu lượng băng thông, phòng chống tấn công từ chối dịch vụ và bảo vệ dữ liệu.

Hệ thống bản đồ trực tuyến của dự án được tiến hành xây dựng với các thành phần chính:

Nhóm hành chính - kinh tế xã hội:

 • Bản đồ ranh giới hành chính cấp tỉnh toàn vùng đồng bằng sông Hồng;
 • Bản đồ ranh giới hành chính cấp huyện của 11 tỉnh trong vùng ĐBSH.
 • Các bản đồ chuyên đề về kinh tế, xã hội và tự nhiên cấp tỉnh;
 • Các bản đồ nền địa hình toàn vùng tỷ lệ 1/25.000.
Nhóm hiện trạng:
 • Các bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2008 của 11 tỉnh;
 • Các bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2010 của 11 tỉnh;
 • Các bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2012 của 11 tỉnh;
 • Diện tích đất lúa toàn vùng (theo tháng);
 • Diện tích đất lúa toàn vùng (theo năm).
Nhóm diễn biến:
 • Diễn biến tình hình sản xuất lúa theo tháng;
 • Diễn biến tình hình sâu bệnh theo tháng;
 • Diễn biến tình hình hạn hán theo tháng;
 • Diễn biến tình hình sâu bệnh theo tháng;
 • Diễn biến tình hình xâm thực mặn theo tháng
Nhóm tài nguyên - khí tượng thủy văn:
 • Các bản đồ tài nguyên đất, nước;
 • Các bản đồ khí tượng thủy văn;

Dự án sẽ cho ra mắt bộ cơ sở dữ liệu GIS trực tuyến vào tháng 12/2012. Trong thời điểm hiện tại, một số bản đồ của dự án được cập nhật tại các địa chỉ:


 • Nhóm bản đồ nền: http://maps.theodoilua.com/set01.html
 • Nhóm bản đồ hiện trạng: http://maps.theodoilua.com/set02.html