Hệ thống quản lý nguồn ô nhiễm tỉnh Quảng Ninh

PowerGIS đang tiến hành xây dựng hệ thống quản lý nguồn ô nhiễm tỉnh Quảng Ninh theo đơn đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh (DONRE).

Trước nhu cầu thực tế về việc quản lý các nguồn ô nhiễm môi trường như nhà máy, xí nghiệp, các công ty hay cơ sở sản xuất, việc nắm bắt thông tin chính xác, đầy đủ về mức độ gây ô nhiễm cũng như tính toán tải lượng ô nhiễm của các cơ sở này đang là mục tiêu rất quan trọng của các cơ quan hữu quan.

Những khó khăn chính

- Dữ liệu chưa được hệ thống hóa: Một lượng lớn dữ liệu từ các cuộc điều tra (field survey) chưa được hệ thống hóa khiến việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn;

- Thiếu các công cụ phát hiện lỗi, hiệu chỉnh, cập nhật, tìm kiếm, tổng hợp, chiết xuất và đồng bộ hóa dữ liệu;

- Nhiều phiên bản khác nhau của cùng một bộ dữ liệu tồn tại song song;

- Các nhà quản lý hạn chế về mặt kỹ thuật (xử dụng phần mềm);

- Thiếu các công cụ liên kết những bộ dữ liệu khác nhau cũng như công cụ đồng bộ hóa chúng.

Giải pháp của PowerGIS

Hệ thống giám sát nguồn ô nhiễm - PSI v1.0 là giải pháp hữu ích cho việc quản lý. Hệ thống cho phép nhập liệu và kiểm tra dữ liệu ngay trong quá trình nhập liệu. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ nhiều kiểu hiển thị dữ liệu như bảng biểu, thông tin chi tiết, giao diện đồ họa và dữ liệu GIS cho phép người sử dụng có nhiều lựa chọn trong việc theo dõi, giám sát các nguồn ô nhiễm.

Các công cụ tổng hợp, phân tích, tính toán thông tin hỗ trợ nhanh chóng đưa ra số liệu thống kê theo các chỉ tiêu khác nhau về các nguồn ô nhiễm.

Công cụ tìm kiếm, chiết xuất, lọc thông tin giúp các nhà quản lý tìm kiếm thông tin dễ dàng. Vượt lên phương pháp tìm kiếm thông thường như rà soát các bảng biểu hay tìm kiếm điểm ô nhiễm để chiết xuất thông tin, PSI 1.0 hỗ trợ tìm kiếm đa tiêu chí. Kết quả tìm kiếm được lưu thành các báo cáo hay bảng biểu rút gọn có thể xuất sang định dạng Excel, Word, FoxPro hoặc thậm chí là các bản đồ có thể mở trực tiếp bằng một hệ GIS (MapInfo, ArcGIS).

Công cụ báo cáo hỗ trợ lập báo cáo rút gọn hay báo cáo chi tiết, hỗ trợ in ấn nhanh hoặc lưu sang định dạng văn bản Word rất hữu ích đối với các nhà quản lý.

Công cụ đồng bộ hóa thông tin cho phép quản trị hệ thống có thể tổng hợp và đồng bộ hóa nhiều bộ dữ liệu khác nhau do các ban ngành, cơ quan khác nhau thu thập để trở thành một hệ thống thông tin tổng hợp, đồng nhất mọi nguồn dữ liệu.

PSI 1.0 được các cơ quan dưới đây sử dụng:


a) Phòng kiểm soát môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường
b) Phòng Thẩm định và Cấp phép thuộc Chi cục bảo vệ môi trường
c) Phòng Thanh tra
d) Phòng Tài nguyên nước
e) EMAC
f) Các ủy ban nhân dân huyện
g) Phòng cảnh sát môi trường

Dự kiến PSI 1.0 sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 11//2011.