Thành viên ban điều hành

+ Trưởng nhóm điều hành: Đỗ Minh Phương - Chuyên gia về hệ thông tin địa lý và viễn thám.
- Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ viễn thám và GIS - Học viện Công nghệ châu Á (AIT).
- Nghiên cứu sinh chuyên ngành công nghệ viễn thám và GIS - Học viện Công nghệ châu Á (AIT).
- 3 năm kinh nghiệm xây dựng mô hình GIS trong phân tích cân bằng lúa gạo - Viện lúa Quốc tế (IRRI).
- 2 năm kinh nghiệm chuyên gia phân tích biến đổi khí hậu - Tổng cục Khí tượng Thủy văn, công ty Delft Hydraulics.
- 4 năm kinh nghiệm giảng dạy GIS và lập trình xử lý ảnh số tại Học viện Công nghệ Châu á.
- 5 năm kinh nghiệm quản trị mạng tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ - Học viện Công nghệ Châu á.
- Giảng viên Khoa Địa lý - Đại học Chiang Mai, chuyên ngành Multimedia Cartography.
- Giảng viên môn ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và đánh giá tác động môi trường - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
- Chuyên gia tư vấn Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lập bản đồ sinh thái rừng.
- Chuyên gia tư vấn Viện Vệ sinh Môi trường và Sức khỏe Lao động về cơ sở dữ liệu không gian trong quản lý ô nhiễm kim loại nặng khu vực sông Tô Lịch - Kim Ngưu.
- Chuyên gia cơ sở dữ liệu GIS, phân tích tổn thương môi trường (EVI) và các vấn đề về truyền thông, dự án Đa dạng sinh học và sinh kế bền vững tại các nước đang phát triển (EU).
- Chuyên gia tư vấn cho nhiều đề tài và dự án thuộc một số lĩnh vực khác như lâm nghiệp, sinh thái, môi trường và quy hoạch nông thôn.

+ Trưởng nhóm mô hình và phát triển phần mềm: Bùi Tân Yên
Trình độ:
- Kỹ sư chuyên ngành khoa học đất, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
- Thạc sỹ chuyên ngành khoa học đất, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
- Nghiên cứu sinh về mô hình phân tích sử dụng đất, trường ĐH Wageningen, Hà Lan
Kinh nghiệm:
- 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng GIS và viễn thám trong khoa học đất
- GIS: Phát triển các ứng dụng cho Mapinfo, ArcInfo, ArcView, Surfer, IDRISI…
- GeoStatistic: Phân tích và lập bản đồ biến động không gian
- Modelling: Lập mô hình mô phỏng về dinh dưỡng đất, dòng chảy, xói mòn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thích nghi và năng suất cây trồng, tối ưu sử dụng đất, nhu cầu phân bón
- Programming: Visual Basic, Visual Basic for Applications (VBA), MapBasic, PCRaster, Linear Programming (LP).

+ Trưởng nhóm truyền thông và quan hệ khách hàng: Nguyễn Dân Trí - Chuyên gia ứng dụng đa phương tiện và đồ họa; lập trình WebGIS; phát triển phần mềm mã nguồn mở; tổ chức sự kiện và quan hệ khách hàng.

+ Trưởng nhóm công nghệ GIS: Nguyễn Minh Thu - Chuyên gia GIS; chuyên gia khoa học đất và phân bón; phát triển ý tưởng và xuất bản ấn phẩm.