Phát triển phần mềm GIS và viễn thám

Phát triển phần mềm GIS và viễn thám được PowerGIS ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển. Những ứng dụng phần mềm của nhóm phần lớn thuộc loại vừa và nhỏ, tập trung giải quyết các vấn đề chuyên môn sâu hoặc mang tính đặc thù cao.


Những phần mềm có sẵn trên thị trường hầu hết đều có khả năng giải quyết các vấn đề chung, tuy nhiên, để kết nối chúng với những ứng dụng khác đòi hỏi phải có những chuyên gia lâu năm tài năng. Trong khi đó, người sử dụng phần lớn không có nhu cầu hoặc đủ khả năng tài chính để mua những phần mềm chuyên dụng đắt tiền phục vụ một số ít công trình nghiên cứu. Ngay cả khi có những phần mềm này thì việc sử dụng thành thạo chúng cũng đòi hỏi khá nhiều công sức và thời gian.

PowerGIS phát triển phần mềm hướng tới các mục tiêu:
- Giải quyết nhanh các vấn đề đặc thù.
- Ứng dụng gọn nhẹ, dễ sử dụng, không tiêu hao nhiều tài nguyên hệ thống.
- Ứng dụng bổ sung cho những module còn thiếu của các phần mềm lớn.
- Ứng dụng được viết theo đơn đặt hàng.

Về hình thái, các ứng dụng của PowerGIS thuộc 2 nhóm:
- Các ứng dụng độc lập (EXE) chạy trên hệ điều hành Windows.
- Các tập tin script/macro chạy trong các ứng dụng khác.

PowerGIS đưa ra nhiều giải pháp khác nhau bằng các gói phần mềm đa dạng, đa ngành như:
- Các ứng dụng chuyển đổi định dạng dữ liệu.
- Các ứng dụng chuyển đổi tọa độ bản đồ.
- Các ứng dụng phân tích không gian.
- Các ứng dụng phân tích thống kê.
- Các ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu.
- Các ứng dụng WebGIS.
- Các ứng dụng phân tích đánh giá đất.
- Các ứng dụng quy hoạch sử dụng đất.
- Các ứng dụng đánh giá biến động.
- Các ứng dụng phân tích khả năng tiếp cận.
- Các ứng dụng xử lý bảng mã ký tự trong bản đồ.
- Các ứng dụng thành lập bản đồ chuyên đề.
- Các ứng dụng xử lý ảnh.
- Các ứng dụng văn phòng.
- ....

Nhóm lập trình của PowerGIS sẵn sàng nhận viết ứng dụng theo yêu cầu và sẽ giao sản phẩm chất lượng nhất, chuyên nghiệp nhất, và trong thời gian ngắn nhất.