Nghiên cứu ứng dụng

Các thành viên của PowerGIS liên tục có những nghiên cứu và ứng dụng thực tế, phục vụ hữu hiệu công tác nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, nhóm đã có nhiều nghiên cứu cơ bản, phát triển được nhiều phần mềm và hoàn thành các dự án chính như sau:


- Đánh giá khả năng ứng dụng của tư liệu viễn thám nhỏ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý thảm họa.
- Đánh giá khả năng đáp ứng của ảnh vệ tinh trong nghiên cứu biến động sử dụng đất.
- Cơ sở lý thuyết nắn ảnh trực giao.
- Thành lập và ứng dụng mô hình số độ cao trong nắn chỉnh ảnh trực giao.
- Phương pháp đánh giá biến động sử dụng đất.
- Phương pháp viễn thám trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Ứng dụng của viễn thám trong nông nghiệp.
- Ứng dụng của viễn thám trong lâm nghiệp.
- Ứng dụng của viễn thám trong quản lý thảm họa.
- Ứng dụng của Viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.
- Chụp ảnh mặt đất sử dụng khinh khí cầu.
- Sai số trong phép chồng ghép polygon của GIS.
- Mô hình phân tích không gian sử dụng dữ liệu GIS trong đánh giá khả năng tiếp cận bằng đường bộ tại tỉnh Bắc Kạn.
- Cơ sở lý luận trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý ô nhiễm nước khu vực sông Đáy.
- Điều tra nhu cầu và khả năng ứng dụng ảnh vệ tinh tại các cơ quan và tổ chức sử dụng công nghệ viễn thám tại Việt Nam.
- Phát triển hệ thống dẫn đường và nhập dữ liệu sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS.
- Phát triển hệ thống xử lý ảnh viễn thám MiniImage.
- Đánh giá các chỉ số tổn thương môi trường (EVI) tại Ba Bể - Na Hang (Việt Nam), Terraba (Costa Rica), Warana (Ấn Độ) và Kruger Park (Nam Phi) trong khuôn khổ dự án Đa dạng sinh học và sinh kế bền vững tại các nước đang phát triển.
- Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu GIS trực tuyến cho một số dự án (Đa dạng sinh học và sinh kế bền vững tại các nước đang phát triển; Sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh ENVISAT (MERIS, ASAR) và SPOT trong nghiên cứu biến động sử dụng đất nông nghiệp và theo dõi lúa vùng Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2008-2010; Cơ sở dữ liệu GIS toàn quốc của Trung tâm Viễn thám và GIS, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp).
- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS đa phương tiện phục vụ quản lý tài nguyên đất tỉnh Bắc Ninh.
- Phát triển các bộ phần mềm xử lý dữ liệu GIS (P-Trans, P-GPS, P-Remark, P-Convert, P-Circle, P-DBF, P-SMIF...).
- Phối hợp với ADB tổ chức các lớp huấn luyện ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và đánh giá tác động môi trường.
- Triển khai quy hoạch sử dụng đất và xây dựng nông thôn mới huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

...