Liên hệ

Thông tin liên hệ của PowerGIS:


Đỗ Minh Phương
Địa chỉ: Số 6 Đội Nhân, nhà B, phòng 1401
Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Email: dphuong@gmail.com
ĐT: +849-789-29-822
Fax: +844-3761-4631Vị trí trụ sở của PowerGIS trên Google Maps