Cung cấp giải pháp phần mềm

PowerGIS nỗ lực cung cấp các giải pháp phần mềm GIS cho các bạn theo nhiều hướng khác nhau, từ việc tư vấn lựa chọn phần mềm đến lập trình phát triển ứng dụng nhằm giúp khách hàng giải quyết được công việc một cách nhanh nhất.


Chúng tôi cung cấp cho bạn các giải pháp:
- Lập trình ứng đụng độc lập trên Windows;
- Lập trình hợp ngữ (script/macro) trong các ứng dụng chuyên ngành như MapInfo, ArcView, ArcGIS, Surfer, Excel, Word, Access, PowerPoint...).
- Lập trình cơ sở dữ liệu với Access, MySQL, dBASE, FoxPro...
- Lập trình giải quyết các bài toán chuyên ngành như xử lý dữ liệu, kiểm tra lỗi, chuyển đổi định dạng, tọa độ, hay liên kết các phần mềm với nhau.
- Tư vấn lựa chọn phần mềm cho đề tài/dự án của bạn nhằm nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào.
- Tư vấn thực hiện các dự án có sự góp mặt của viễn thám, GIS, khoa học đất, quy hoạch sử dụng đất, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật...

Chúng tôi luôn mong muốn song hành và thành công cùng các bạn.