Cơ sở dữ liệu Bắc Ninh


PowerGIS đang tiến hành triển khai thực hiện bộ chương trình cơ sở dữ liệu GIS tài nguyên nông nghiệp cho toàn tỉnh Bắc Ninh với ứng dụng GIS độc lập chạy trên nền GIS.

DigiAtlas 1.0 - bộ cơ sở dữ liệu GIS nông nghiệp tập trung vào các đối tượng chính sau:

  • Tài nguyên đất;
  • Tài nguyên nước;
  • Hiện trạng sử dụng đất;
  • Hệ thống cơ sở hạ tầng;
  • Ranh giới hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã;
  • Các mô tả chi tiết về từng loại đất có trên địa bàn tỉnh.
Chương trình có giao diện bản đồ trực quan và hệ thống cơ sở dữ liệu liên kết các đối tượng bản đồ và các bảng thuộc tính. Với giao diện thân thiện bằng tiếng Việt, môi trường hoạt động trên hệ điều hành Windows quen thuộc người sử dụng, DigiAtlas 1.0 hướng đến các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nghiên cứu viên và cả đối tượng học sinh, sinh viên. Chương trình không đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ cao về sử dụng máy tính và kiến thức GIS bởi các môđun đã được lập trình sẵn với giao diện dễ hiểu và trực quan.

DigiAtlas 1.0 mang đến cho người dùng trải nghiệm mới về hệ thống atlas bản đồ đa phương tiện cùng nhiều hình ảnh minh họa và các văn bản mô tả được soạn thảo công phu, khoa học và trang trí đep mắt.